Handreikingen voor de praktijk

Voetnoten

I. Inleiding 

[1] Scott Thomas, The global resurgence of religion and the transformation of international relations. (New York: Palgrave, 2005).

[2] ISS, Cordaid & ICCO, Religion. A source for human right and development cooperation (Den Haag: BBO productie, 2005). Download

[3] Louke van Wensveen, Transforming development. Exploring approaches to development from religious perspectives (Utrecht: Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, 2007). Download

[4] Jan van Doggenaar. Speech tijdens een bijeenkomst van Over de Dijk, georganiseerd door de Eduardo Frei Stichting, Amsterdam, 13 december 2008.

[5] Den Haag, 3 november 2004.

[6] Séverine Deneulin & Masooda Bano, Religion in development. Rewriting the secular script (London, New York: Zed Books, 2009), 26.

[7] Deepa Narayan-Parker et al., Voices of the poor. Can anyone hear us? (New York: Oxford University Press, 2000).

[8] Medewerkers van het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling hebben ongeveer 25 interviews afgenomen bij medewerkers van ICCO, Cordaid, Kerk in Actie, Seva Network Foundation, Oxfam Novib en Hivos.

II. Definities en begrippen

[1] Séverine Deneulin & Masooda Bano, Religion in development. Rewriting the secular script (London, New York: Zed Books, 2009), 60.

[2] David Renkema, "Religie als instrument voor ontwikkelingssamenwerking", in Religie & Samenleving 4, nr. 1 (2009), 42. Download

[3] Gerrie ter Haar & Stephen Ellis, "The role of religion in development. Towards a new relationship between the European Union and Africa", European journal of development research 18, nr. 3 (2006): 351-367. Download

[4] Katherine Marshall, "Religious literacy crucial to understand Pakistan flood response, mosque debate", The Washington Post, 23 augustus 2010. Download
Katherine Marshall is een senior fellow bij de Georgetown's Berkley Center for Religion, Peace and World Affairs; een Visiting Professor; en Executive Director of the World Faiths Development Dialogue.

[5] Ward Berenschot & Henk Tieleman, "Religie als instrument? Over de desecularisering van de ontwikkelingssamenwerking", Religie en samenleving 4, nr. 3 (2009): 244-245.

[6] Wendy Tyndale (ed.), Visions of development: Faith-based initiatives (Aldershot, Burlington: Ashgate, 2006).

[7] Séverine Deneulin & Masooda Bano, Religion in development. Rewriting the secular script (London, New York: Zed Books, 2009), 52-72.

[8] Gerard Clarke, et. al., Development, civil society and Faith-based organizations. Bridging the sacred and the secular (Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2008), 6.

[9] Ronald J. Sider & Heidi Rolland Unruh, "Typology of religious characteristics of social service and educational organizations and programs", Nonprofit and voluntary sector quarterly 33, nr. 1 (2004): 109-134. Download  

[10] Rick James, "What is distinctive about FBOs? How European FBOs define and operationalise their faith", INTRAC 22 (2009). Download

III. Ken je context

[1] Deepa Narayan-Parker et al., Voices of the poor. Can anyone hear us? (New York: Oxford University Press, 2000).

[2] Irma Specht, Conflict analysis. Practical tool to analyse conflict in order to prioritise and strategise conflict transformation programs (Utrecht: ICCO, 2008), 19.

[3] Seth Kaplan, Faith and fragile states. Why development community needs religion (Harvard: Harvard international review, 2009), 11.

[4] Het Kennisforum Religie en Ontwikkelingsbeleid is in 2005 opgericht door toenmalige Minister voor OS Agnes van Ardenne. Het fungeert als ontmoetingsplaats voor vertegenwoordigers van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking), maatschappelijke organisaties (waaronder NGO's) en academici. Het forum bestond bij zijn oprichting uit het Ministerie, Cordaid, ICCO, Kerk in Actie, Oikos en Prisma. Later namen ook IKV/Pax Christi, Hivos, CMC Mensen met een Missie, Initiative for Change, Seva Network Foundation en Justitia et Pax al of niet tijdelijk deel aan het Kennisforum. Onder minister Bert Koenders lag het accent op de beleidsdialoog tussen NGO's en ministerie over fragiele staten en religie.

IV. Ken je (gespreks)partner

[1] Elise Kant, Icco & Kerk in Actie. Verslag van expert meeting Exploring stepping stones for a dialogue on homosexuality, georganiseerd door ICCO & Kerk in Actie, Utrecht, juni 2008.

[2] Niklas Bengtsson, Do Protestant aid organizations aid Protestants only? (Uppsala: Uppsala University, Department of economics, 2008). Download

[3] Antje Kamminga, "Church-related organisations and development work. Assessing capacity and comparative advantage" (Masterscriptie Radboud Universiteit Nijmegen, Post-academic programme in international development, jaar onbekend). Download

[4] Rick James, "Handle with care: Engaging with faith-based organisations in development" (2010), 2-5. Dit artikel zal gepubliceerd worden in Development in practice. Download

[5] Antje Kamminga (jaar onbekend).

[6] Rick James (2010), 7.

[7] Liz Goold et. al. (1998). Churches and organisation development in Africa: Directions and dilemmas for northern NGOs. INTRAC & CORAT.

[8] Ward Berenschot & Henk Tieleman, "Religie als instrument? Over de desecularisering van de ontwikkelingssamenwerking", Religie en samenleving 4, nr. 3 (2009).

[9] Wendy Tyndale. Speech tijdens Religion and Development, conferentie over oprichting van Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling, Utrecht, 3 november 2004.

[10] Maria Martens. Speech tijdens een bijeenkomst van Over de Dijk, georganiseerd door de Eduardo Frei Stichting, Amsterdam, 13 december 2008. Martens is voormalig Europarlementariër van het CDA.

[11] Maurits Berger, Religion and development aid. The special case of Islam (Den Haag: Clingendeal Instituut, 2006), 28. Download 

[12] Maurits Berger (2006), 20.

[13] Maurits Berger (2006), 21.

[14] Maurits Berger (2006), 1.

[15] Saba Mahmood, Politics of piety. The Islamic revival and the feminist subject (Princeton: Princeton University Press, 2005).

[16] Dalia Magomed & John Esposito, Wie spreekt namens de islam? Wat een miljard moslims werkelijk denken (Haarlem: De Wereld, 2008), 127.

[17] Dalia Magomed & John Esposito (2008), 124-125.

[18] Dalia Magomed & John Esposito (2008), 125.

[19] Adviesraad Internationale Vraagstukken, De invloed van cultuur en religie op ontwikkeling. Stimulans of stagnatie? (Den Haag: Adviesraad Internationale Vraagstukken, 2005).

[20] De laatste drie adviezen uit deze opsomming zijn afkomstig van de jurist en politicoloog Oomen. Barbara Oomen, "Mensenrechten zijn nog veel te westers", De Volkskrant, 18 februari 2006. Download

[21] Dennis de Jong et al., Handout. Religion and development policy (Utrecht: Kennisforum Religie en Ontwikkelingsbeleid, 2008), 22-25. Link

V. Ken jezelf

[1] Wendy Tyndale (ed.), Visions of development: Faith-based initiatives (Aldershot, Burlington: Ashgate, 2006), 167.

[2] Corrie van de Ven, "Is er een rol voor christelijke zendelingen in Azië?" , Tussenruimte, tijdschrift voor interculturele theologie 2010, nr. 1 (2010): 25-31.

[3] Jacques Matthey, "Mission and Power". Speech tijdens EEMC Bijeenkomst, Utrecht, februari 2010.

[4] Wendy Tyndale, e-mail, 28 mei 2009.

BIJLAGE

I. Het christendom

[1] Link

[2] Klik hier voor meer informatie

[3] Georg Harinck et al., eds, Christelijke encyclopedie (deel III) (Kampen: Kok, 2005), 1421.

[4] Op Glopent worden de verschillen toegelicht.

[5] Maria van Rookhuyzen, "We live by God's grace. Een veldstudie naar de betekenis van sociaal kapitaal, Pentecostalisme en religieuze coping mechanismen van weduwen en alleenstaande moeders in het vluchtelingenkamp Buduburam in Ghana" (Masterscriptie Universiteit Utrecht, Algemene sociale wetenschappen, 2005).

[6] Gerrie ter Haar, "World religions and community religions. Where does Africa fit in?" Occasional paper from the Centre of African Studies (Kopenhagen: University of Copenhagen, 2000). Download 

II. De islam

[1] Dalia Magomed & John Esposito, Wie spreekt namens de islam? Wat een miljard moslims werkelijk denken (Haarlem: De Wereld, 2008), 58.

V. Inheemse spiritualiteit

[1] Frans Wijsen, "Indigenous spirituality. Blessing or curse?", in Religion and sustainable development. Opportunities and challenges for higher education, ed. Cathrien de Pater & Irene Dankelman (Berlin: Deutsche Nationalbibliothek, 2009): 11-24.

[2] Darrel Addison Posey, "Introduction. Culture and nature - the inextricable link", in Cultural and spiritual values of biodiversity, ed. Darrel Addison Posey (Nairobi: United Nations Environment Programme, 1999): 3-16.

[3] Raymond Pierotti & Daniel Wildcat, "Traditional knowledge, culturally-based Worldviews and Western science", in Cultural and spiritual values of biodiversity, ed. Darrel Addison Posey (Leiden: University Press, 1998).

[4] Link 

[5] Gerrie Ter Haar, "Gemeenschapsgodsdiensten", in In grote lijnen. De godsdiensten van de wereld, ed. Jan Weerdenburg (Utrecht: Bureau Studium Generale, 1993), 17. Link