Handreikingen voor de praktijk

I. Het christendom

Vorige paragraaf                                                             Volgende paragraaf

Het christendom is de grootste religie ter wereld. Het aantal christenen is naar schatting 2,1 miljard. Het christendom is ontstaan na het leven en de dood van Jezus Christus. Christenen geloven dat Jezus Christus de Messias is en de zoon van God.

Verspreiding van het christendom