Handreikingen voor de praktijk

Praktijkboek

 

Op deze pagina's vindt u ons Praktijkboek, een boek geschreven door en voor ontwikkelingsprofessionals. In dit boek bieden wij, aan de hand van ervaringsverhalen en theorieën rondom religie en ontwikkeling, handreikingen waarmee je de volgende vraag zou kunnen beantwoorden:

Op welke manieren kom je als ontwikkelingswerker religie tegen in je werk en hoe ga je hiermee om?

Het praktijkboek is gekoppeld aan een cursusaanbod. Tijdens deze cursussen zullen wij aan de hand van de beschreven dilemma's in het boek met medewerkers van ontwikkelingsorganisaties in gesprek gaan over de rol van religie bij ontwikkeling. De cursussen zijn interactief en zijn bedoeld om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Interessante informatie die wordt opgedaan tijdens de cursussen, zal - met toestemming - gecommuniceerd worden naar anderen.

Het praktijkboek is inmiddels niet meer te bestellen, wel kunt u de pdf downloaden rechtsboven op deze pagina.

In English

Download the Practitioner's Guide (Praktijkboek) in English.