Over het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling

Read the text in English

Het Kenniscentrum Religie en Ontwikkeling (KCRO) biedt kennis met betrekking tot de relaties tussen religie en ontwikkeling. Hiermee draagt het bij aan internationale samenwerking, door:  

 • het bijeenbrengen en uitdragen van informatie en inzicht (zowel praktisch als academisch) met betrekking tot de rol van religie (religious resources);
 • het bevorderen van een open houding met betrekking tot de rol van religie (religieuze empathie, religious sensitive approach);
 • het stimuleren van reflectie op de betekenis van religie in internationale ontwikkelingssamenwerking;
 • het ontwikkelen van methodes voor het voorbereiden, toepassen en evalueren van beleid, met een focus op religie;
 • het opbouwen van samenwerkingsverbanden tussen niet-gouvermentele en religieuze organisaties;
 • een bijdrage leveren aan publieke en politieke debatten rondom de betekenis van religie in het publieke domein. 

Het KCRO is gebaat bij goede relaties met dragers van kennis en ervaring met betrekking tot religie en ontwikkeling, zoals Nederlandse ontwikkelingswerkers, hun (eventuele) regiokantoren in ontwikkelingslanden en Nederlandse ambassades; mensen in ontwikkelingslanden die betrokken zijn bij niet-gouvermentele en community based organisaties; wetenschappers; en migranten in Nederland die betrokken zijn bij community based organisaties in hun landen van herkomst.

Dragende thema's

Het KCRO staat voor een visie op ontwikkeling waarbij naast economische en politieke ook sociale, ecologische en culturele dimensies van belang zijn. Deze brede inzet sluit religieuze opvattingen en praktijken niet uit, aangezien deze relevant zijn voor de visies op het goede leven. De twee centrale thema's in deze visie zijn pluraliteit en transformatie.

 • Pluraliteit:
  We leven in een wereld waarin onderlinge verschillen lokaal, nationaal en mondiaal scherp naar voren komen. Mensen hanteren uiteenlopende beelden van ontwikkeling, waarden en het goede leven. Botsende beschavingen, absolute waarheidsclaims, transnationale bewegingen en dreigende schaarste compliceren deze uitdaging, ook in de praktijk van ontwikkelingssamenwerking. Het KCRO heeft te maken met deze pluraliteit, zowel rondom hun activiteiten als binnen samenwerkingsverbanden en netwerken. Religieuze empathie en kennis van religie zijn onontbeerlijk om pluraliteit te duiden en om om te gaan met verschillen.
 • Transformatie:
  Ontwikkeling is gericht op verandering van mensen en hun samenlevingen met het oog op menselijke waardigheid en ecologische duurzaamheid. Expliciete en impliciete opvattingen over het goede leven zijn bepalend voor de wenselijk geachte transformatie. Religious resources vertegenwoordigen invloedrijke krachten, ten goede en ten kwade, met betrekking tot de beoogde transformatie. Ze bepalen mede de richting en de snelheid van verandering.

Het KCRO is gevestigd bij Stichting Oikos.

 

Newsletter

View our latest newsletter